Seu del campus

    Valoració global del campus

    Valoració global de les activitats relacionades amb el futbol

    Valoració de les sortides realitzades

    Valoració del personal

    Aspectes a millorar / comentaris adicionals