Màster de Direcció d’Empreses. Màster de Gestió Esportiva. Coordinador i cap de metodologia de ARO C.E.